1. نام درس: شهر ایرانی اسلامی(با رویکردجامعه شناسی تاریخی) *
 2. تعداد واحد: 3 واحد
 3. نوع واحد: نظری-عملی
 4. ساعت درس: 54 ساعت
 5. پیش نیاز:-
 6. هدف:
 • آشنایی دانشجویان با جایگاه متنی شهر در متون  فرهنگی ایران باستان و اسلام 
 • آشنایی دانشجویان با مبانی و مقدمات جامعه­شناسی تاریخی  شهری ایران واسلام
 • آشنایی دانشجویان با تاریخ تحولات شهری در ایران و جهان اسلام 
 • آشنایی دانشجویان با نظریات اجتماعی شهر ایرانی واسلامی
 • آشنایی دانشجویان با منطق جامعه­شناختی تحولات شهری، شهرنشینی ، شهرگرایی و شهریت در ایران و جهان اسلام 
 • تقویت توان تحلیل جامعه شناختی دانشجویان در مسائل مرتبط با زیست  شهری در ایران و جهان اسلام 
 • توانایی انجام پژوهشهای شهری  میدانی در باره شهر ایرانی واسلامی با اتکا به رویکردهای جامعه ­شناسی تاریخی شهری

 

 


* پیشنهاد دهنده : سید محمود نجاتی حسینی ( مدیر بخش جامعه شناسی دین ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران )

nejati.hosseini@ gmail.com //  mob   0912-2045262 // www.for-mystudents.blogfa.com

 

منبع : برای دانشجویانم |طرح درس مطالعات شهر اسلامی مرداد 98 - نجاتی حسینی ( برای گروه مطالعات توسعه محلی- دانشگاه تهران )
برچسب ها : دانشجویان ,آشنایی ,شهری ,اسلام  ,مطالعات ,جامعه ,آشنایی دانشجویان ,جهان اسلام  ,دانشگاه تهران ,نجاتی حسینی ,ایرانی واسلامی ,اسلام  آشنایی دانش