https://www.irna.ir/news/83398456/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مدیر بخش دین انجمن جامعه‌شناسان ایران:

حکایت رسانۀ دین امروز حکایت موسی و شبانِ مولوی است

تهران-ایرنا- در رسانه دین امروز هر کس به خود اجازه اظهارنظر در امر دین را می‌دهد، وضعیتی که نمونه ای از داستان موسی و شبان مولوی و شبیه تعبیرات شبان از خداست.

سید محمود نجاتی حسینی مدیر بخش جامعه شناسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در نشست نقش رسانه‌ها در تربیت دینی خانواده در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: در تحلیل سبک زندگی رسانه ای نسل جدید، ما امروزه با پدیده ای مواجه هستیم که می توانیم از آن به زیست شبانه جوانان تعبیر کنیم. طوری که گوشی تا صبح در دست جوانان است و با گوشی خود در اول صبح به خواب می روند و در روز تازه استراحت می‌کنند.

 

حکایت رسانۀ دین امروز حکایت موسی و شبانِ مولوی است

منبع : برای دانشجویانم |رسانه ديني و تربيت ديني - نجاتي حسيني تير 98
برچسب ها : رسانه